Lambda sonda je malé zariadenie umiestnené vo výfukovom systéme, ktoré by sme mohli nazvať aj kyslíkovým senzorom. Jeho úlohou je poskytovať informácie o množstve kyslíka vo výfukových plynoch, čím ovplyvňuje optimálny chod motora.

Prečo by vás mala zaujímať?

Mnohí skúsení vodiči poznajú význam lambda sondy, no niektorí o tomto malom mechanickom diely ani len netušia. Pritom lambda sonda patrí práve medzi tie náhradné diely na autá, ktoré sa významne podieľajú na optimálnom výkone vozidla. Tento senzor nájdete umiestnený vo výfukovom systéme, najčastejšie pred katalyzátorom, prípadne v ňom. Novšie typy vozidiel sú už vybavené dvoma lambda sondami, pričom tá druhá sídli za katalyzátorom.

Hlavnou úlohou lambda sondy je  sledovať obsah kyslíka vo výfukových plynoch a poskytovať tieto informácie riadiacej jednotke motora. Prostredníctvom týchto údajov môže riadiaca jednotka správne optimalizovať zmes paliva a vzduchu, čím zastáva lambda sonda viacero ďalších dôležitých funkcií v správnom chode vozidla, ako sú:

  • Regulácia palivovej zmesi na základe nameraných hodnôt kyslíka. Lambda sonda poskytuje spätnú väzbu riadiacemu systému motora, ktorý následne upravuje množstvo dodávaného paliva tak, aby bol zaručený ideálny pomer vzduchu a paliva.
  • Ochrana katalyzátora je kľúčovou úlohou lambda sondy. Optimálne riadenie spaľovania a emisií znižuje riziko poškodenia katalyzátora, čo zabezpečuje aj jeho dlhšiu životnosť.
  • Minimalizácia emisií. Súčasné normy kladú veľmi vysoké nároky na emisie vozidiel, preto lambda sonda tvorí kľúčový prvok v systéme riadenia emisií. Pomáha monitorovať výfukové plyny a zabezpečuje, aby emisné hodnoty spĺňali príslušné normy a predpisy.

Vďaka týmto funkciám lambda sondy dosahuje vozidlo optimálne spaľovanie paliva, čím sa zároveň zvyšuje výkon motora a znižuje spotreba paliva.

Čo ovplyvňuje funkčnosť lambda sondy?

Na to, aby motor vášho vozidla bežal hladko a efektívne, je dôležité, aby bola lambda sonda čistá a v dobrej kondícii. Zanesená alebo nefunkčná sonda, častokrát prináša celu radu problémov, vrátane zvýšenej spotreby paliva, horšej výkonnosti a dokonca aj k vážnym motorovým poškodeniam. To určite nie je to, čo by ste chceli.

Kedy venovať zvýšenú pozornosť lambda sonde?

Životnosť lambda sondy môže byť ovplyvnená aj počtom kilometrov. Zatiaľ, čo nevyhrievané lambda sondy vypovedajú svoju životnosť po približne 50 000 až 80 000 kilometroch, vyhrievané lambda sondy vydržia podstatne dlhší nájazd a to až 150 000 až 200 000 kilometrov. Pokiaľ kupujete ojazdené auto, overte si správnosť jeho najazdených kilometrov, inak môžete byť nemilo prekvapení.

Rovnako tak venujte pozornosť pravidelnej výmene motorového oleja, pretože znečistený olej môže kontaminovať lambda sondu . K opatreniam pridajte aj používanie kvalitného paliva, pretože  nečistoty v palive môže tento senzor značne poškodiť.

Náš TIP: Spomínané auto a moto príslušenstvo si môžete zakúpiť v našom e-shope.

Výmena lambda sondy – ide to aj svojpomocne?

Keďže samostatná kontrolka na poruchu lambda sondy neexistuje, jej zníženú funkčnosť môže signalizovať kontrolka motora spolu s problémovým štartovaním a nepravidelným chodom motora, ako aj nečistým výfukovým dymom, ktorý môže byť tmavý, hustý alebo nepríjemne zapáchajúci. Tieto prejavy môžete spozorovať, ak je sonda už natoľko poškodená alebo opotrebovaná, že je nutná jej výmena. Porucha lambda sondy môže nastať aj ako následok upchatého palivového filtra, vniknutím kvapaliny do dielu, koróziou kontaktov, či chybnou montážou. Výhodou je, že si môžete objednať všetky náhradné autodiely online, pretože lambda sonda je súčiastka, ktorá je pre skúseného vodiča pomerne ľahko vymeniteľná aj v domácich podmienkach. Senzor nájdete zaskrutkovaný do výfukového potrubia a zapojený do elektronického konektora. Pokiaľ ale neviete, aký typ lambda sondy je potrebný do vášho vozidla alebo vám lambda sonda nejde povoliť, prenechajte výmenu tohto komponentu na odborníkov.