Zadretie alebo prehriatie motora znamená takmer istú návštevu servisu, kde motor dostanú do kondície. Niekedy stačí zopár komponentov vybrúsiť a inokedy je ich nutné vymeniť. Veľmi poškodený motor je možné vymeniť za úplne nový. Podľa rozsahu poškodenia motora sprevádzajú jeho opravy mnohé kroky. Najčastejšie ide o týchto 5 techník opravy motora.

1. Diagnostika a rozobratie motora

Pri autodiagnostike sa odhalia skryté poruchy motora a tiež to či je nutná oprava bloku motora. Snímače počítača zachytia nielen chyby, ale dokážu tiež zhodnotiť stav jednotlivých komponentov motora. Presná lokalizácia poruchy uľahčí servisnému pracovníkovi opravu. Vďaka diagnostike sa zameria na tú časť motora, kde sa chyba nachádza. Nasleduje vytiahnutie motora a jeho rozobratie. Po rozobratí technik vizuálne odhadne, ktoré časti motora je možné opraviť a ktoré je nutné vymeniť.

2. Výbrus hlavy a bloku motora

Veľmi častou opravou je oprava hlavy motora a bloku motora. Ide vlastne o zarovnanie hlavy valcov a zarovnanie celého bloku. Pomocou výbrusu sa zvýši výkon motora. Súčasťou tejto opravy je zníženie hlavy a jej tesnení, zväčšenie sacích kanálov a ventilov. K poškodeniu hlavy valcov dochádza hlavne pri nedostatočnom chladení. Poškodenia bloku motora sa riešia frézovaním a tlakovaním. Opraviť sa dajú drobné trhliny a problém nie je ani renovácia hriadeľa.

3. Pretesnenie  motora

Výmena tesnení motora je dôležitá kvôli spotrebe motorového oleja. Nefunkčné tesnenia môžu spôsobiť nielen únik oleja, ale tiež nefunkčnosť chladenia. Zmiešanie motorového oleja s chladiacou zmesou znamená katastrofu v podobe zadretého či prehriateho motora. Takýmto spôsobom sa ničí tiež kľukový i vačkový hriadeľ a ostatné komponenty motora. Počas pretesnenia sa demontujú hlavy valcov a vymení sa pod nimi tesnenie. Ide o časovo a finančne náročnú, ale potrebnú opravu.

4. Výmena komponentov

Veľa opráv motora je možné zrealizovať pomocou náhradných komponentov. V niektorých prípadoch je nutná výmena súčiastky za novú a inokedy stačí repasovaný komponent. Nová kľuka, kryty, trysky či čerpadlá znamenajú pre vás motor lepší výkon a dlhé roky bezproblémovej jazdy.

5. Vyčistenie a nalakovanie motora

Oprava motora zahŕňa tiež vyčistenie a nalakovanie motora. Všetky časti motora sa ručne sprejujú a čistia štetcami. Ručné čistenie je detailné a nehrozí pri ňom skrat. Súčasťou čistenia je ošetrenie plastových častí motora, ktoré zvyšuje ich odolnosť a odpudzuje nečistoty. Záverečným krokom je nalakovanie motora. Nalakovaný motor lepšie odoláva korózii. Lakovaním je navyše možné odstrániť drobné nedokonalosti na povrchu motora.