Pri pohľade na odstavené vozidlo na krajnici, ktorému spod kapoty dymí, sa iste prežehnáte. Dym z motora neveští nič dobré pre automobil a ani pre vašu peňaženku. Dôvodom dymenia býva zväčša prehriaty motor. Viete, prečo k prehriatu motora dochádza a či sa tomuto stavu dá predísť?

Príčiny prehriatia motora

Sledujete kontrolky na palubnej doske vozidla? Niektoré staršie automobily na poruchy motora neupozornia, a preto je nutné raz za čas na palubnú dosku pozrieť. Okrem kontrolky stavu hladiny paliva, nezanedbajte ani kontrolku chladiacej kvapaliny. Teplota chladiacej kvapaliny vás upozorní na to, že dochádza k prehriatiu motora. K prehriatiu nemusí prísť len v dôsledku nízkej hladiny chladiacej kvapaliny, ale tiež kvôli nízkej hladine motorového oleja. Nedostatok oleja a chladiacej kvapaliny v najhoršom vedú k poškodeniu hlavy valcov motora, roztaveniu piestov a následnému zadretiu motora. Vyskytnúť sa však môžu i iné poruchy vo vozidle, ktoré vedú k prehriatu. Ide napríklad o poškodený chladič, zanesené hadice chladiaceho systému, nefunkčné tesnenia hlavy valcov alebo zaseknutý termostat.

Ako riešiť príčiny prehriatia motora

Prehriatie motora sa prejaví dymením spod kapoty. V tomto momente automobil odstavte na krajnici a privolajte odťahovú službu. S prehriatím motora si neporadíte sami. Nech vás ani nenapadne dolievať do chladiaceho systému vodu alebo sa púšťať do iných pokusov o nápravu. Vo väčšine prípadov by ste narobili viac škody ako osohu. Napríklad by ste mohli rýchlym schladením motora spôsobiť prasknutie valcov. V servise rýchlo odhalia, prečo sa motor prehrial a poruchu odstránia. Ako sa rieši oprava prehriateho motora?

Nedostatočná hladina chladiacej kvapaliny: Doliate kvapaliny až po vychladnutí motora. Po doliatí identifikácia úniky chladiacej kvapaliny v servise.

Spotreba oleja, nedostatočná hladina: Doliatie oleja a diagnostika motora. Niekedy bohužiaľ motor doslúžil a je nutná výmena častí motora za repasované diely.

Zanesený chladič: Vizuálna kontrola a vyfúknutie usadenín. Zanesený chladič často spôsobí pukliny na hadiciach, ktoré časom prasknú a nasleduje ich výmena. Ak je chladič  veľmi zanesený alebo poškodený, bude potrebná jeho výmena za nový.

Tesnenie hlavy valcov: Výmena tesnení nie je drahá a iste ju neodkladajte na neskôr, pretože by mohlo prísť k zadretiu motora.

Zaseknutý termostat: Zaseknutie zavretého termostatu identifikujete tak, že motor sa prehreje, ale chladiaci systém je studený. Ihneď termostat vymeňte.