Deformácie, škrabance a preliačiny patria medzi najčastejšie dôvody návštev autoservisov, keďže ide veľakrát o závady, s ktorými si majitelia vozidiel nevedia poradiť svojpomocne. Výhodou je, že za použitia moderných technologických postupov a metód je možné vykonať opravy pomerne rýchlo a úsporne, a to s ohľadom na preferencie majiteľov vozidiel. Za zmienku stojí aj fakt, že oprava preliačin žiadnym spôsobom neznehodnocuje vozidlo, a teda nestráca na svojej hodnote.

Oprava preliačin a deformácií na vozidle

Medzi najčastejšie dôvody vzniku preliačin a deformácii na vozidle patria rôzne živelné pohromy (krupobitie, sneženie, silné vetry); vandalizmus; nepozornosť vodiča i mechanické poškodenie. Z tohto dôvodu je jediným možným riešením návšteva profesionálov, ktorí vykonajú potrebnú obhliadku a zvolia vhodné riešenie, ktoré neznehodnotí či iným spôsobom nepoškodí vozidlo. Vďaka zachovaniu postupu je oprava preliačin na aute maximálne šetrná, rýchla a zároveň jednoduchá.

Moderná PDR technológia

Už v sedemdesiatych rokoch sa v USA začala používať PDR technológia, vďaka ktorej je oprava preliačin možná behom niekoľkých dní, a to v súvislosti s odborným poradenstvom a presnou dokumentáciou. Ako už bolo spomenuté, technológia je šetrná k laku vozidla, ale taktiež k životnému prostrediu, keďže pri jej aplikácii nie sú používané toxické chemické látky. Zachováva pôvodnú farbu a odtieň vozidla, a to dokonca aj pri veľkých deformáciách a rozsiahlych škodách. Technológia PDR spočíva vo viacerých postupoch vytláčania preliačin profesionálnym náradím z vnútornej strany, rovnako ako aj z vonkajšej strany. Ak zospodu nie je voľný priestor pre náradie, oprava preliačin Košice sa vykonáva vyťahovaním pomocou špeciálneho lepidla. Vďaka tomu je možné odstrániť aj drobné preliačiny na karosériách motorových vozidiel bez toho, aby opravené miesto bolo nutné znovu brúsiť či lakovať.